POLSKO - RUMUŃSKA WSPÓŁPRACA HANDLOWA

Dzięki naszej działalności tłumaczeniowej i konsultingowej Negustor nabrał wiatru w żagle, zdobywając zaufanie klientów polskich oraz rumuńskich, co pozwoliło przetrzeć szlaki i wydeptać solidne ścieżki do nawiązywania i rozwijania współpracy handlowej.

Na wspólnym szlaku w kierunku południowego Wschodu czeka Cię potężne wsparcie w prowadzeniu badań rynkowych i pośrednictwie handlowym, w tym w szczególności w:

  • wprowadzeniu produktów/usług na rynek rumuński
  • pomocy w negocjacjach handlowych
  • reprezentowaniu Cię na spotkaniach
  • stworzeniu bazy wiedzy
  • segmentacji potencjalnych klientów